Top quality exact replica watches with free shipping worldwide and world class customer service.

Onderdelen

 • 2 Dubbelzijdig spelborden
 • 14 rassen met bijpassende banner & pionnen
 • 20 speciale krachten
 • 10 trollenhollen, 9 bergen, 2 holen, 6 vestingen, 5 kampen, spelronden regelaar
 • 2 Helden & 1 Dragon Master
 • 109 overwinningsmunten
 • 1 Versterkings dobbelsteen
 • 1 boekje met de spelregels

Opstelling

 • Kies de map die overeenkomt met het aantal spelers en leg deze op de tafel.

 • Plaats de spelronde regelaar op de eerste positie.

  Het spel eindigt aan het einde van de beurt waarin de regelaar de laatste positie heeft bereikt.

 • Plaats de opbergvak voor de pionnen van alle rassen naast het bord binnen handbereik van alle spelers.

 • Schud de ras banners en trek er 5 in willekeurige volgorde en leg ze open en in een enkele kolom op tafel.

  Plaats de overgebleven rasbanners (naar boven) in een stapel op onder de kolom.

 • Doe hetzelfde met de speciale krachten en het plaats ze links van de rassen.

  Plaats de rest van de speciale krachten in een stapel aan de linkerkant van de rassen stapel.

 • Plaats een "verloren stam" pion op elke regio van de kaart met een "verloren stam" symbool.

  Deze beschavingen zijn al reeds in verval geraakt, maar bevolken nog steeds sommige gebieden van de kaart.

 • Zet een berg op elke regio van de kaart met een berg symbool.

 • Geef elke speler vijf overwinningsmunten (van 1).

  Plaats alle resterende munten, met inbegrip van alle "3" s, "5" s en "10" naast het bord.

  Deze munten zullen als uw valuta dienen tijdens het spel, en ze dienen om de winnaar aan het einde te bepalen.


Doel van het spel

Ruimte wordt steeds krap in Small World en er zijn te veel rassen aanwezig.

Bij het kiezen van een ras en speciale kracht, moet je hun unieke eigenschappen optimaal benutten om aangrenzende gebieden te veroveren en hierdoor overwinningsmunten te scoren voor elk gebied dat je bezet aan het einde van je beurt.

Uiteindelijk zal je ras te uitgebreid geraken en moet je afstand doen van uw beschaving (het in verval laten gaan). Je gaat dan op zoek naar een nieuwe en andere beschaving.

Het is echt belangrijk om te weten wanneer je afstand moet doen van je ras om plaatst te maken om een nieuwe beschaving te leiden naar de overheersing.


Spelverloop

Kies een speler om het spel te starten. Deze speler verplaatst het spelronde regelaar een plek en doet zijn beurt.

Het spel gaat vervolgens met de klok mee en zodra alle spelers een beurt hebben gespeeld, begint een nieuwe ronde.

Wanneer de spelronde regelaar zijn laatste plek bereikt, wordt een laatste beurt gespeeld en eindigt het spel.

De speler met de meeste overwinningsmunten wint het spel.


I. Eerste ronde

Tijdens de eerste rond van het spel kan elke speler:

 1. Kies een ras en speciale kracht combinatie

  De speler kiest een ras en speciale kracht combinatie, uit de zes mogelijkheden die zichtbaar zijn op de tafel.

  De kosten van elke combinatie wordt bepaald door de positie in de kolom. De eerste combinatie (top van de kolom) is gratis. Elke volgende combo's (van boven naar beneden) kost een extra munt en de speler betaalt deze kosten een munt op alle bovenstaande combo's te leggen.

  Als de gekozen combinatie ovewinningsmunten (gelegd door de vorige spelers) bevat, ontvangt de speler deze munten, maar hij zal nog steeds de prijs betalen voor deze gekozen combinatie.

  De speler neemt nu de overeenkomende pionnen (aantal gelijk aan de som die op de ras banner en de bijbehorende speciale kracht aangegeven staat).

  Zelfs als een speciale kracht je extra pionnen zou opleveren, je blijft steeds beperkt door het totaal aantal tokens dat fysiek beschikbaar is in het opbergvak.

  Ten slotte is vult de speler de kolom van combinaties met een nieuwe combinatie door de bestaande combo een positie op te schijven en een nieuwe combinatie van de bovenkant van de stapel te nemen.

 2. Verover gebieden

  De pionnen van de speler worden gebruikt om gebieden of regio's van de kaart te veroveren.

  Eerste verovering

  Een ras begint als eerste met het veroveren van een van zijn aangrenzende gebieden.

  Veroveren van een gebied of regio

  Om een ​​gebied te veroveren, moet een speler beschikbaar hebben:

  • twee pionnen
  • een extra pion voor elke kamp, vesting, berg of trollenhol
  • een extra pion voor elke al aanwezige vijandige pion in het gebied.

  Zeeën en meren kunnen meestal niet worden veroverd.

  De speler moet pionnen die hij gebruikte om deze regio te veroveren binnen zijn grenzen op de kaart zetten.

  Deze pionnen moet in deze regio blijven tot de speler zijn troepen reorganiseert aan het einde van deze beurt.

  Vijandelijke verliezen en terugtrekkingen

  Die speler die zijn gebied verliest moet zijn pionnen onmiddelijk terug nemen en:

  • stopt permanent een pion terug in het opbergvak.
  • houdt de andere pionnen in zijn hand om ze te herschikken naar andere van zijn gebieden.

  De regio(s) waarin de resterende pionen herschikt kunnen worden, hoeven niet naast of te grenzen aan de regio die net was verloren.

  Als alle regio's van een speler werden aangevallen in dezelfde ronde, waardoor de speler geen pionnen meer op het bord heeft, mag hij ze herschikken alsof hij bezig was met een eerste verovering bij zijn volgende beurt.

  Wanneer een gebied verdedigd werd door een enkele pion, verdwijnt deze natuurlijk direct in het opbergvak en dient er geen herschikking te gebeuren.

  Opmerking: Een speler kan ervoor kiezen om een ​​gebied bezet door zijn ras in verval aan te vallen. Bergen kunnen niet bewegen en blijven dus op hun plaats om de verdediging te bieden aan hun nieuwe veroveraar.

  De volgende veroveringen

  De actieve speler kan dit proces herhalen om zo veel mogelijk nieuwe gebieden te veroveren als hij wil tijdens zijn beurt (als er voldoende pionnen over zijn hiervoor).

  Elk van de nieuw veroverde gebieden moeten grenzen aan een gebied dat reeds door zijn actieve pionnen (tenzij toegelaten door een ras/speciale krachten combo) bezet is.

  Laatste overname poging/Het rollen van de versterkingsdobbelsteen

  Tijdens de laatste poging om veroveren kan een speler inzien dat hij niet genoeg pionnen heeft om het gebied rechtstreeks te veroveren.

  Op voorwaarde dat hij nog ten minste één ongebruikte pion heeft, kan de speler een laatste verovering proberen door het selecteren van een gebied waarvoor hij 3 of minder pionnen tekort heeft.

  Dit gebied hoeft dus niet het zwakste beschikbare gebied te zijn en het kan nog worden veroverd met een gelukkige worp met de dobbelsteen.

  Als de som van de gegooide dobbelsteen, gecombineerd met de beschikbare pionnen, hoog genoeg is om de regio te veroveren, gaat de verovering door.

  Anders zet hij zijn resterende pionnen in een van de gebieden die hij al bezet.

  Troepen Herschikking

  Zodra de veroveringen van een speler zijn beëindigd, kan hij vrij pionnen herschikken op het bord, door ze te verplaatsen van de ene regio naar een andere andere. De gebieden moeten wel allemaal bezet zijn door de speler.

  Het is niet noodzakelijk dat deze gebieden grenzen aan elkaar.

 3. Het scoren van overwinningsmunten

  Zoals de beurt voltooid is, ontvangt de speler 1 overwinningsmunt voor elke regio zijn die zijn pionnen bezetten op de kaart.

  De speler kan ook extra overwinningsmunten krijgen als gevolg van een voordeel van zijn ras en/of speciale kracht.

  De regio's die bezet worden door een ras dat in verval is, leveren ook ieder een overwinningsmunt op voor de speler, maar de voordelen van dat ras en speciale krachten leveren geen bonus munten meer op, tenzij uitdrukkelijk vermeldt.

  De spelers houden hun overwinningsmunten verborgen. De totaalscores worden pas op het eind getoond.


II. Volgende rondes

In volgende ronde(n), beweegt de eerste speler de spelronde regelaar een vlek naar voor en het spel gaat verder met de klok mee.

Tijdens zijn beurt moet nu elke speler ofwel:

 • Uitbreiden door nieuwe veroveringen

  Maak je troepen klaar

  De speler kan al zijn pionnen van zijn actief in zijn hand nemen op te gebruiken om nieuwe gebieden te veroveren. Wel moet hij op elk gebied of regio wel ten minste één pion achterlaten.

  Verover

  Alle regels met betrekking tot de verovering van een nieuwe regio blijven gelden, met uitzondering van de regel ten opzichte van de eerste verovering, die alleen geldt voor nieuwe rassen/beschavingen op de kaart.

  Verlaat een gebied

  Alleen de pionnen die terug in de hand werden genomen, kunnen worden gebruikt om nieuwe gebieden te veroveren.

  Als een speler toch meer pionnen wenst vrij te maken, kan hij ervoor kiezen om sommige (of alle) gebieden volledig leeg te halen.

  Het nadeel is wel dat deze gebieden nu niet langer worden beschouwd als bezet gebied en dat ze geen overwinningspunten meer gaan opleveren voor de speler.

  Als een speler besluit om zijn gebieden te verlaten, dan gelden tijdens zijn volgende verovering dezelfde regels als bij de eerste verovering.

 • Entering In Decline

  Zodra een speler denkt dat zijn actieve ras over zijn hoogtepunt is en niet meer kan door gaan met uitbreiden, kan hij ervoor kiezen om dit op te geven en een nieuwe combinatie van ras en speciale kracht kiezen welke beschikbaar zal zijn bij zijn volgende beurt.

  De speler draait zijn huidige ras banner ondersteboven, zodat de grijze kant zichtbaar wordt. Hij legt de kaart van de speciale kracht terug want deze is toch niet meer van kracht, tenzij anders is bepaald (bijv. de speciale kracht Spirit).

  Hij draait verder ook een van de pionnen om in alle regio's die ze bezetten en verwijdert alle andere pionnen van dat ras van de kaart.

  Op elk moment, mag elk speler slechts 1 ras in verval op de kaart hebben.

  Als de speler nog pionnen van een eerder ras in verval op de kaart heeft, dan worden eerst al deze pionnen verwijderd.

  De ras banner van het inmiddels ras "in verval" wordt geplaatst onderaan in de stapel met ras banners, of in de laagste lege sleuf in de kolom met ras banners.

  De speler kan geen veroveringen maken tijdens de beurt waarin zijn ras in verval gaat en eindigt zijn beurt onmiddellijk na het scoren van munten.

  Hij krijgt 1 overwinningsmunt voor elke regio die zijn ras in verval bezet, maar tenzij anders vermeld, scoort hij geen overwinningsmunten door ras eigenschappen of speciale krachten.

  Bij zijn volgende beurt, zal de speler een nieuw ras en speciale kracht combo kiezen. Hij volgt dan dezelfde regels die gebruikt worden tijdens de eerste ronde van het spel. Het enige verschil is dat de speler nu overwinningsmunten waarschijnlijk zal halen via zijn nieuw ras alsook van zijn ras dat in verval is.

  In het onwaarschijnlijke geval dat er niet genoeg speciale krachten badges over zijn in de stapel om een nieuwe combinatie te vormen, moeten de eerder weggegooide speciale krachten geschudt worden en gebruikt worden voor een nieuwe stapel.


Einde van het spel

Zodra de Spelronde regelaar zijn definitieve plek heeft bereikt en alle spelers hebben de kans gehad om hun ​​laatste beurt te spelen, worden de overwinningspunten getoond en geteld.

De speler met de hoogste score wint. In het geval van een gelijke stand, wint de speler met de meeste pionnen (actieve + in verval) op het bord.