Top quality exact replica watches with free shipping worldwide and world class customer service.

De lijst die volgt geeft de voordelen van elke race. Het aantal bijpassende pionnen die je ontvangt bij het selecteren van het ras wordt aangegeven door numerieke waarde op de banner.

Amazons (Amazones)

Vier van uw pionnen (aangegeven door de 4 op de banner) mogen alleen worden gebruikt voor veroveringen en niet voor de verdediging.

Begin uw eerste beurt met 10 pionnen.

Aan het einde van elk van uw troeppen herschikking, verwijder je 4 pionnen van de kaart, en zorg je ervoor dat ten minste 1 pion in elke regio achterblijft. Bij het begin van de volgende beurt mag je deze 4 pionnen terug plaatsen om veroveringen te kunnen maken.

Dwarves (Dwergen)

Elk van de bezette mijn is 1 bonus overwinningsmunt waard aan het einde van je beurt.

Deze bevoegdheid wordt behouden wanneer de dwergen in verval zijn.


Elves (Elfen)

Wanneer de vijand één van uw regio veroverd, mag je al uw pionnen aan het einde van de beurt van de actieve speler herschikken op je andere gebieden (in plaats van ze in het opbergvak te leggen).


Ghouls (Geesten)

Uw Ghoul pionnen blijven allen op de kaart wanneer in verval gaat.

Eenmaal in verval, kunnen uw Ghouls blijven regio's veroveren bij de volgende beurten. Ze spelen dus precies alsof ze nog steeds actief zijn. Maar deze veroveringen moeten worden gedaan voordat je begint te veroveren met je actief ras.

Je kan zelfs uw eigen actief ras aanvallen met uw Ghouls in verval.

Giants (Reuzen)

Uw Giants kunnen elk gebied grenzend aan een berg veroveren tegen een kostprijs van 1 pion minder dan normaal.

Een minimum van 1 pion is nog steeds nodig.


Halflings

Uw Halfling pionnen kunnen naar alle gebieden op de kaart reizen (niet enkel naar de grensgebieden).

Plaats een Hole-in-the-Ground in elk van de eerste 2 regio's die je veroverd om ze immuun te maken tegen vijandelijke veroveringen en speciale krachten.

Je verwijdert uw Holes-in-the-Ground wanneer uw Halflings in verval gaan of de regio verlaten.

Humans (Mensen)

Elke bezette landbouwgrond is 1 bonus overwinningsmunt waard aan het einde van je beurt.
Orcs

Elke niet leeg gebied die je Orcs veroveren tijdens die beurt is 1 bonus overwinningsmunt waard aan het einde van je beurt.Ratmen (Ratmensen)

Geen voordeel omdat hun aantal tokens zo hoog is!
Skeletons (Skeletten)

Tijdens uw troepen herindeling neem je 1 nieuwe skeleton pion uit het opbergvak voor elke 2 niet-lege gebieden je in deze beurt veroverd hebt en voeg deze toe aan de troepen die je wil herschikken aan het einde van je beurt.

Als er geen extra pionnen beschikbaar zijn in het opbergvak ontvang je niks.

Sorcerers (Tovenaars)

Eén keer per beurt per tegenstander, kunnen uw tovenaars een regio veroveren door het vervangen van één van je tegenstander zijn actieve pionnen met één uit uw eigen opbergbak.

De pion die uw Sorcerers vervangen moet de enige pion in die regio zijn en die regio moeten ook aangrenzend zijn.

Plaats de vervangen pion van je tegenstander (zelfs Elves) terug in het opbergvak.

Tritons

Uw Tritons mogen alle kustregio's (die grenzen aan een zee of meer) tegen een kostprijs van 1 pion minder dan normaal veroveren.

Een minimum van 1 Triton pion is nog steeds nodig.


Trolls (trollen)

Plaats een Troll's Lair (trollenhol) in elke regio. Dit verhoogt de verdediging van uw regio met 1. Het hol blijft in de regio, zelfs als de trollen in verval zijn.

Verwijder de Troll's Lair als je het gebied verlaat of als de vijand het veroverd.


Wizards (Tovenaars)

Elke magische regio die je Wizards bezetten levert 1 bonus overwinningsmunt aan het einde van je beurt.

Blanko Ras banner

Er is ook een blanko ras banner. Je kan dus een extra ras bedenken alsook zijn eigenschappen en voordelen.