Top quality exact replica watches with free shipping worldwide and world class customer service.

Alchemist

Verzamel 2 bonus overwinningsmunten aan het einde van elke beurt. Dit stopt wanneer je ras in verval gaat.

Dit is een zeer ongecompliceerde kracht en goed voor alle rassen.

Berserk (Gek)

U mag de Versterkingsdobbelsteen gebruiken voor elk van uw veroveringen.

Rol de dobbelsteen eerst, selecteer de regio die je wilt veroveren, plaats dan het vereiste aantal pionnen (min de dobbelsteen resultaten) op dat gebied.

Als je niet genoeg pionnen over hebt, is dit je laatste veroveringspoging voor deze beurt.

Bivouacking (Bivakkeren)

Gebruik de 5 kamp-tekens in een van uw regio('s), tijdens je troepen-herschikkings fase.

Elk kamp telt als 1 pion bij de verdediging van de regio waarin het wordt geplaatst.

Meerdere kampen kunnen in dezelfde regio worden geplaatst om een ​​hogere defensie-bonus te verkrijgen. In elke beurt mag je het kamp afbreken en het verplaatsen naar een ander gebied dat je bezit.

Kampen worden nooit verloren tijdens een aanval op die regio. Ze worden herschikt op het einde van de beurt van de actieve speler. Ze verdwijnen wel wanneer het ras in verval gaat.

Commando

Dit is de ultieme aanvalskracht. Je moet deze altijd kopen, zelfs aan hoge prijzen.

Je kan elke regio met 1 pion minder dan normaal veroveren (minimaal 1 pion is nog steeds vereist).


Diplomat (Diplomaat)

Aan het einde van je beurt, kan je een tegenstander waarvan je het actieve ras deze beurt niet hebt aangevallen als bondgenoot selecteren.

Je bent nu in vrede met hem en hij kan uw actieve ras niet aanvallen tot je volgende beurt.

Je mag van bondgenoot veranderen elke beurt of in vrede blijven met dezelfde tegenstander.

Dragon Master

Je kan een gebied te veroveren met behulp van een enkele pion per beurt (ongeacht het aantal verdedigende vijandelijke pionnen).

Eenmaal veroverd, plaats uw Dragon in dat gebied om dit immuun te maken tegen vijandelijke veroveringen evenals hun speciale krachten totdat je Dragon weer verplaatst.

Bij elke nieuwe beurt, kan je uw Dragon verhuizen naar een andere regio en de Dragon verdwijnt als je in verval gaat.

Koop deze kracht zelfs tegen hoge prijzen, want het is beter om hem te hebben dan er tegen te moeten strijden.

Flying (Vliegen)

Je kan elke regio van de kaart veroveren, behalve zeeën en meren.

De gebieden hoeven niet naast bezette (door jou) gebieden te liggen..

Het is behoorlijk kracht voor een krachtig en machtig ras.

Forest (Bos)

Verzamel 1 bonus Overwinningsmunt voor elk bos dat je bezet wanneer je beurt eindigt.

Het is een goede bron om munten te verzamelen en is zelfs nog beter bij 3-4 spelers.


Fortified (Versterkte Versting)

Zolang het ras actief is, kan je maximaal 1 per beurt een vesting (fort) in een gebied dat je bezet plaatsen. Hiervoor verzamel je bonus overwinningsmunt aan het einde van je beurt.

De vesting verhoogt ook de verdediging met 1 van uw gebied, zelfs als het ras in verval is.

Verwijder de vesting als je de regio te verlaat of wanneer een vijand het bezet.

Er is een maximum van 6 vestingen en je kunt maar maximaal 1 fort per regio hebben.

Heroic (Heroïsch)

Aan het einde van je beurt, plaatst je elk van uw 2 helden in 2 verschillende regio's die je bezet.

Deze 2 regio's zijn hierdoor immuun voor vijandelijke veroveringen evenals hun speciale krachten.

Uw helden verdwijnen wanneer je ras in verval gaat.

Hill (Heuvel)

Verzamel 1 bonus overwinningsmunt voor elke heuvel die je bezet aan het eind van je beurt.

Het is een goede manier om munten te verzameleijk en is nog beter bij 3-4 spelers.


Merchant (handelaar)

Verzamel 1 bonus overwinningsmunt voor elke regio die je bezit op het einde van je beurt.

Deze kracht is heel goed, en zeker voor de "Ratmen".


Mounted

Je kan elke regio met heuvels of landbouwgrondend met 1 pion minder dan normaal veroveren (minimaal 1 pion is nog steeds vereist).

Deze kracht maakt het makkelijker om een ​​derde van de regio's te veroveren, maar ze is niet zo krachtig als commando.

Pillaging (Plunderen)

Je krijgt 1 bonus overwinningsmunt voor het verorveren van elke niet-lege regio tijdens die beurt.

Dit maakt elk ras zoals de "Orcs". Het is een zeer goede kracht voor rassen die veel pionnen hebben.


Seafaring (varen op zee)

Zolang uw zee-varend ras actief is, kan je de zeeën en het meer veroveren. Je kan ze beschouwen als 3 lege gebieden.

Je blijft deze regio's zelfs behouden als je in verval gaat, en ze blijven scoren zolang je daar pionnen hebt.

Spirit (Geest)

Als de pionnen bij deze speciale kracht in verval gaan, tellen ze niet mee in de limiet met betrekking dat je slechts 1 ras in verval op elk moment kunt hebben.

M.a.w. je kan hierdoor dus twee verschillende rassen in verval op de kaart tegelijk hebben en punten scoren voor beiden.

Stout

Ja kan in verval gaan aan het einde van een reguliere beurt (na het veroveringen en het scoren) in plaats van een hele beurt te moeten wachten om in verval te gaan.

Deze kracht is zeer handig voor de Ghouls. Maar ook goed voor andere rassen.


Swamp (Moeras)

Verzamel 1 bonus overwinningsmunt voor elke moeras dat je bezet aan het einde van je beurt.

Het is een goed manier om munten te verzamelen en zelfs beter bij spelers.


Underworld (onderwereld)

Je kan iedere regio met een hol/grot veroveren met 1 pion minder dan normaal (minimaal 1 pion is nog steeds vereist).

Alle regio met een hol/grot worden ook beschouwd als aangrenzende gebieden.

Wealthy (rijkdom)

Verzamel 7 bonus overwinningsmunten (éénmalig) aan het einde van uw eerste beurt.

Zeven munten kan een OK-beurt zijn, maar deze kracht is niet zo heel goed.

Blanko speciale kracht

Er is ook een speciale kracht die je zelf mag bedenken.