Top quality exact replica watches with free shipping worldwide and world class customer service.

Veel ervaren spelers houden ervan dat geluk een minder bepaalden rol heeft. Voel je vrij om enkele van de onderstaande regels toe te passen om zo het geluk te beperken in Risk:

 • De waarde van de kaarten

  In plaats van de waarde te verhogen van elke passende set zoals in de regels staat, verhoogt de waarde met slechts één.

  De eerste passende reeks is 4 legers waard, de tweede set is 5 legers waard, de derde set is 6 legers waard, enz...

 • Het versterken van uw positie

  Aan het einde van je beurt mag je legers verplaatsen van een of meer gebieden een willekeurig aantal van uw andere gebieden.

  Echter, voordat je dit kunt doen, moet je alle gebieden er tussen wel bezetten.

  Voorbeeld: Als je legers wilt verplaatsen van Zuid-Afrika tot Brazilië, moet u eerst Congo en Noord-Afrika bezetten, waardoor er een ononderbroken pad gevormd is.

 • Legers per gebied

  Tijdens het spel, kan je niet meer dan 12 legers op een enkel gebied hebben.

  Als je als gevolg van deze regel, niet in staat om een ​​aantal legers te plaatsen, dan verlies je deze legers.

 • Voordeel bij de aanval

  Als je een RISK kaart hebt van ofwel het grondgebied waaruit je aanvalt of het grondgebied dat je aanvalt:

  • U mag één dobbelsteen herrollen bij elk gevecht waarmee dat gebied betrekking heeft. Om dit te doen, plaatst u de kaart open voor je en daarna kan u die dobbelsteen gooien. U mag meer dan een kaart te gebruiken per beurt, maar slechts één kaart per gevecht.

  • Zodra je stopt met het aanvallen van het betrokken gebied (of een aanval uit dat gebied), steek je de Risk-kaart terug voor een later gebruik.

  • U kan een Risk-kaart niet op deze manier bij het verdedigen van een gebied gebruiken.

 • Geen Continent bonus

  Je ontvangt geen bonus wanneer je de volledige controle hebt over een continent.

  Deze variant kan je ook winnen wanneer je de helft van de gebieden op de map bezet.

 • Commandanten

  Eén per beurt (bij het aanvallend) kunt u één van de dobbelstenen die je zojuist hebt gerold veranderen in "6".

  Dit vertegenwoordigt de invloed van je "Commandant" op de plaats van de strijd.

 • Barbaren

  Reserveer een kleur voor de barbaren. Nadat alle spelers hun ronde beëindigd hebben trek je een kaart en plaats je 3 Barbaarse legers op dit gebied. Deze legers zullen proberen om dit gebied te veroveren. Ze blijven vechten tot ze sterven.

  Na een volgende rond doe je opnieuw hetzelfde. Als de barbaarse spelers al een gebied in zijn bezit had, dan plaats je een extra leger er op om te verdedigen.

 • Terugtrekken

  Als een gebied wordt aangevallen kan de verdedigend speler kiezen om terug te trekken (als hij nog legers over heeft) naar een aangrezend gebied dat hij in zijn bezit heeft.

 • Luchtbruggen

  Elk leger kan elk gebied op de kaart aanvallen, dus ook gebieden die niet aan de legers grenzen. Als de aanvaller zijn aanval onderbreekt keren de legers terug naar hun oorspronkelijke locatie.

  Extra variaties hierbij kan zijn: een speler kan slechts 1 aanval per ronde op deze manier doen. Of the speler moet de kaart hebben van het aangevallen gebied.

 • Revolutie

  Elke speler thuis continent (Europa, Azië of Noord Amerika). De speler kan nu de legers op dat continent vragen om te revolteren. Twee of meerdere spelers mogen ook kiezen voor hetzelfde thuis continent.

  Bij de start van een ronde mag een speler een kaart kiezen om deze revolutie te activeren. Hij kan dan wel geen andere aanvallen doen in die ronde. De kaart moet een naam hebben van een gebied op dat continent.

 • Overheersing

  Alle spelers ontvangen 20 legers (25 wanneer er twee of 3 spelers zijn). De spelers trekken ook 5 gebieden en plaatsen hun legers op deze gebieden (telkens 1 per 1).

  De overgebleven gebieden zijn neutraal en ontvangen 3 legers om te verdedigen. Deze legers vallen nooit aan.

  Nu ontvangen de spelers 5 kaarten met gebieden die ze nog niet bezetten. De eerste speler die deze vijf gebieden kan innemen en minstens 1 ronde kan behouden is de winnaar.

 • Zwakke aanvallen overzee

  Tijdens de eerste 5 ronden mag de verdediger een extra dobbelsteen gooien (zelfs als dit er 3 zijn) wanneer er een aanval komt via een zee-lijn. Deze regel zorgt ervoor dat het gemakkelijker is om een continent te verdedigen.

 • Paranoia Risk

  Alleen de "dood spelers" missies worden verdeeld onder de spelers. Als een speler zijn eigen kleur ontvangt wordt er opnieuw gedeeld totdat elke speler een kaart heeft waarbij hij een andere speler moet uitschakelen. Je moet trouwens die speler zelf niet uitschakelen. Ook als een andere speler dit doet, win je. Maar dat betekent dat telkens een speler volledig uitgeschakeld wordt, dat er iemand heeft gewonnen.

 • Ononderbreking

  Elke speler kiest een hoofdstad. Versterkingen kunnen enkel op gebieden wanneer er een ononderbroken rij is van gebieden tot aan zijn hoofdstad. Het is toegestaan om de hoofdstad elke ronde 1 gebied te verplaatsen. Wanneer de hoofdstad wordt ingenomen, dan kan de speler een nieuwe hoofdstad kiezen.

 • Extra connecties via de zee

  Er zijn twee extra connecties: van Madagascar naar West-Australië en van Oost-Australia naar Peru. De continent bonus voor Zuid-Amerika en Australië is nu opgetrokken naar 3 legers. En die van Afrika bedraagt nu 4 omdat deze continenten nu moeilijker te verdedigen zijn.