Top quality exact replica watches with free shipping worldwide and world class customer service.

Aan het eind van een spelletje Scrabble kan men op het volgelegde bord nog een interessant spel gespeeld worden.

De winnaar begint en minimaal één en maximaal zes letterblokjes van het bord weg. Daarna doen de andere spelers hetzelfde.

De volgende regels worden bij het wegnemen wel in acht genomen:

  1. De blokjes, die per beurt worden weggenomen moeten uit één woord komen, maar ze moeten niet naast elkaar gelegen hebben.

  2. Na iedere beurt moeten de nog op het bord liggende blokjes volledige woorden vormen en de verbinding met het middelpunt van het bord moet tot het laatst blijven bestaan.

Het spel is afgelopen als alle blokjes zijn weggenimen of wanneer het onmogelijk is om nog meer blokjes van het bord weg te nemen met inachtneming van de bovenstaande spelregels.

De behaalde punten kan men op 2 manieren berekenen:

  1. Men neemt voor ieder blokje de waarde die er op aangegeven staat, zonder rekening te houden met de bonusvelden.

    Men kan per beurt de stand bijhouden, maar men kan ook aan het eind van het spel pas het resultaat voor elke speler berekenen door dan de punten van het totaal aantal blokjes van iedereen op te tellen.

    De winnaar is uiteraard de speler met het hoogste aantal punten.

  2. Men kan ook wel rekening houden met de bonusvelden. (2 en 3x de letterwaarde). De bonussen voor een woord gelden enkel wanneer alle letters in 1 beurt van dat woord weggenomen wordt en een roze of rood veld hierbij vrijkomt.

    Ook hier kan men de stand per beurt bijhouden of op het einde de totaalscore bekend maken.

De spelmogelijkheden kunnen worden uitgebreid door per beurt via een dobbelsteen het maximaal weg te halen blokjes wordt bepaald. Men kan ook een maximum voor het heel spel vooraf afspreken.